Privacybeleid

Ineke van der Looij, handelend onder de naam DOEAT Uitvaartbegeleiding verzorgt, regelt en organiseert in uw opdracht de uitvaart van uw dierbare. Ik hecht grote waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en een goede beveiliging daarvan. In dit Privacy Statement leg ik u uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik, met welk doel ik dit doe en wat uw rechten zijn. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houd ik mij aan de eisen van de wet.

Waar gebruik ik uw gegevens voor

Om de opdracht voor de uitvaart conform uw wensen te kunnen uitvoeren deel ik uw persoonlijke gegevens met organisaties bij de uitvaart betrokken worden, zoals b.v. een begraafplaatsorganisatie of crematorium, de drukker, de gemeente van overlijden of kerken, en indien van toepassing de verzekeraars om uitvaartpolissen te verwerken.

Leveranciers en derden, zoals de vervoerder, de bloemist ontvangen uitsluitend persoonlijke gegevens die hiervoor vereist zijn, zoals een naam, maar krijgen hierbij nooit gegevens die tot u persoonlijk zijn terug te leiden.

De door u verstrekte gegevens worden verder enkel aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is om de opdracht van de uitvaart uit te voeren. Deze contacten werken uitsluitend in mijn opdracht en mogen uw gegevens alleen in het kader van die opdracht gebruiken.

Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Welke gegevens zijn nodig

Het gaat om de persoonsgegevens van diegene die de opdracht geeft voor het uitvoeren van de uitvaart (opdrachtgever). Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan men u kan identificeren, of die aan u gekoppeld kunnen worden.

Volledige naam
Woonadres
Postcode/ plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Relatie tot de overledene

Indien nodig:
Geboortedatum
IBAN en naam rekeninghouder

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Ik kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van die website, om er zeker van te zijn dat er goed met uw gegevens wordt omgegaan.

Uw rechten

Indien u een uitvaart bij mij heeft ondergebracht, kunt u mij een verzoek toesturen om de gegevens die u aan mij hebt doorgegeven in te zien, te wijzigen, te verwijderen, te beperken of om een export van uw data te ontvangen.

Wanneer u uw gegevens wilt laten verwijderen kunt u via het contactformulier op mijn website of telefonisch contact met mij opnemen. Wanneer u een verzoek bij mij indient, bijvoorbeeld om uw gegevens te verwijderen, kan ik u vragen om uw identiteit te bevestigen, bijvoorbeeld door een aantal controlevragen te stellen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk help ik u graag verder als u klachten heeft over het verwerken van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt via de website contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van DOEAT Uitvaartbegeleiding of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van DOEAT Uitvaartbegeleiding of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Dit Privacy Statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit Privacy Statement te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen.

Wijzigingen in dit Privacy Statement

Dit Privacy Statement kan ik van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op mijn website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen:

DOEAT Uitvaartbegeleiding
Ineke van der Looij
Duinkerkenlaan 33
5627 MA Eindhoven
06-10472735
info@doeat.nl
www.doeat.nl

of via het contactformulier op mijn website.

Gewijzigd november 2018